COACHING STOCKHOLM

Vad är coaching?
I coaching jobbar vi mot ett tydligt uppställt mål och vi ser hur du på bästa sätt når dit.
Sortera och kanalisera dina tankar och idéer och nå konkreta resultat. 

Varför coaching?
Syftet med coachingen är att du ska få med dig de verktyg du behöver för att nå ditt mål.
I coaching får du lära dig mer om dig själv. Du upptäcker dina styrkor och förmågor men även sådant som kanske hindrar dig. Med de här kunskaperna, om hur just du fungerar, blir det mycket lättare att nå dit du vill.
 
Vad gör man i coaching?
Vi tar alla aspekter i beaktande. Vi tittar på tankar, känslor, behov och hur dessa påverkar ditt agerande.
Vi klargör och stärker de strategier som för dig framåt, men medvetandegör också det som eventuellt hindrar dig.
Medvetenhet och självkännedom är grunden för att kunna göra de förändringar du önskar samt att nå dina mål.
Hur når man det man önskar i coaching?
Vi på Samtal i Centrum arbetar utifrån psykosyntes som är en psykologiform som fokuserar på att se möjligheter. Här finns en stor variation av metoder som vi kan använda oss av; 
KBT (Kognitiv Beteende Terapi), mindfulness och mycket mer. Vi plockar ut de som passar bäst till just dig. Vi utgår alltid från dig, vad du behöver och vill.

I coachingen får du med dig nya förhållningssätt och verktyg att använda.Vi jobbar i en lugn och trygg miljö där du kan vara dig själv och där du kan utvecklas.

Är coaching något för dig?
För att du ska få chansen att prova om detta är något för dig erbjuder vi ett första prova-på-möte till halva priset.
Vi ses då ca 1 tim 20 min