UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Självkännedom och medveten närvaro

Mål med utbildningen
Lära känna sig själv genom ökad kunskap och medvetenhet.
Verktyg att använda den kunskapen och medvetenheten.
Hitta förhållningssätt med hjälp av teoretiska förklaringsmodeller.
Kunskap om mindfulness – medveten närvaro – vad är det och hur gör man?
Kunskap och förståelse för våra mänskliga behov.    
Vikten av återhämtning.
 
Syftet med utbildningen  – resultat - bidrar till;
Reducering och förebyggande av oro, ångest, stress och därmed minskad risk för utmattning och depression.
Undvika eller minska spänningar som i sin tur kan leda till smärta och fysiska besvär.
Ökad kunskap för hur oro, ångest och stress kan leda till både mentala och fysiska besvär.
Vila och återhämtning.
Ökad balans.

En väg till att vara sig själv.

Vem som helst kan gå den här kursen och kommer att ha nytta av den både professionellt och privat.

Upplägg: 3 tillfällen á 3 timmar


INTRODUKTION I MINDFULNESS
Ett ”prova-på-tillfälle”. Här får du en inblick i vad mindfulness är, vad mindfulness är bra för, 

kort om evidens och forskning samt prova på  ett par korta övningar.

Upplägg:
För en grupp på upp till 10 personer tar denna introduktion ca 60 minuter.
Det går bra att göra för ett större antal än så, men då behöver man ev. justera tidsåtgången.

Ta chansen att prova på mindfulness!
Perfekt som frukostmöte, inslag i en konferens eller kick-off.
 

HÄR OCH NU PROGRAMMET - MINDFULNESSUTBILDNING

Utformat av läkaren och grundaren till Mindfulnesscenter – Ola Schenström

Upplägg:
8 gånger
1,5 timme per gång
En gång per vecka
Egen träning med stöd av internetbaserat program
 
Lämpligt antal per grupp; ca 12 personer.

På plats hos er alternativt i lokaler i centrala Stockholm.

Jag kan också göra andra upplägg i den omfattning som passar er.
 
Syfte och resultat med utbildningen
Det finns mycket forskning kring fördelaren och effekterna av mindfulnessträning. Detta är några av dem:
Större fokus och närvaro => medvetna val
Fysisk och mental avspänning
Stressreducering
Lättare att hantera intryck och känslor
Ökad koncentration
Arbetsminnet stärks
Ökad kreativitet

 

FÖRELÄSNING OCH WORKSHOP - STRESS OCH UTBRÄNDHET

Här får du information och kunskap om stress och utbrändhet. Vad stress innebär och vad det gör med oss.
Hur ett utmattningssyndrom ser ut och vad det innebär.
Bakgrund och orsaker till mental ohälsa.
Hur vi fungerar och varför vi blir utmattade.
Det blir gruppdiskussioner och möjlighet för deltagarna att själva reflektera över sin situation och dela med sig av sina upplevelser.
Faktorer och signaler att vara uppmärksam på.
Vad man själv kan göra.

4 timmar eller enl. ök

Detta är mina populäraste företagsutbildningar.
Jag skräddarsyr också utifrån era önskemål och diskuterar gärna fram ett upplägg tillsammans med er.

Jag kommer gärna ut och håller kurser och föreläsningar på plats hos er.

Jag erbjuder enskilda samtal på plats hos er eller på Mötesrum Luntmakargatan.


Alla metoder och allt innehåll baseras på beprövad erfarenhet och de senaste forskningsrönen.
Auktorisation, etiska regler och sekretess är självklara kvalitetsaspekter hos oss.

Kursledare och föreläsare Susanne Siggelin.
Kompetensöversikt och utbildningsbakgrund:

Auktoriserad Samtalsterapeut - läs mer om auktorisation här
Grundat och driver Samtal i Centrum (2011).
Samtalsterapeut 4-årig utbildning
Psykoterapeututbildning Steg1 Integrativ psykoterapi
Grund: Psykosyntes. Även KBT, ACT, Schematerapi, Relationell terapi
Mindfulness och Självmedkänsla ingår i Psykosyntesens förhållningssätt o verktyg
Coachutbildning
Utbildning i Motiverande samtal – MI
Mindfulnessinstruktör
 
Tidigare har Susanne arbetat inom olika ledande befattningar inom IT och modebranschen.
Har också arbetat som säljare, sekreterare/administratör och visual merchendiser.
 
För mer information kontakta Susanne Siggelin