VAD ÄR MINDFULNESS?

Mindfulness - medveten närvaro

Idag finns en mängd vetenskapliga studier på effekterna av mindfulnessträning. Forskning och evidens visar på hur mindfulness påverkar oss på en rad positiva sätt.
 
I mindfulness - medveten närvaro - tränar man koncentration och uppmärksamhet och ökar därmed möjligheten att påverka det som händer. Man övar på att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet.
Om vi inte är medvetna om vad som sker, styrs vi omedvetet av tankar, känslor och behov som vi oftast inte ens vet att vi har. Vi agerar per automatik och inte utifrån det som gagnar oss bäst, vår önskan, vilja eller våra mål. Vi reagerar på autopilot istället för att medvetet välja hur vi vill agera.
Mindfulness är ett utmärkt verktyg för att motverka stress och ångest samt vid behandling av utmattningssyndrom.
Många oroar sig för något som ska ske (är i framtiden) eller ältar något som har hänt (är i dåtid). Kanske utan att se när det är så. Detta blir ofta en källa till oro, stress, nedstämdhet och till sist utmattning. Det tar mycket energi. Energi som vi kan använda på ett mer positivt sätt.
När automatiska beteenden tar över större delen av vår tid går vi miste om mycket.
 
Mindfulness bidrar också till många positiva fysiska effekter. Används inom t ex smärtproblematik och olika typer av rehabilitering.
 
I mindfulness arbetar man utifrån ett förhållningssätt som innefattar acceptans, respekt och vänlighet både mot oss själva och andra. Det är utifrån dessa kvalitéer som vi kan växa och utvecklas. Det finns forskning som visar hur dömande och kritik påverkar inlärning, kreativitet, prestation och utveckling på ett mycket negativt sätt.
 
Många elitidrottare har sett värdet av mindfulness och använder sig av det i sin träning. Så även företagsvärlden, små företag likväl som stora multinationella företag exempelvis Google, använder sig av mindfulness i sina verksamheter.


Jag anordnar mindfulnesskurser för grupper om 6-12 personer.
Hör av dig till Susanne Siggelin om du är intresserad.