KVALITETSSÄKRING

Sekretess
Naturligtvis är det som sägs på våra möten konfidentiellt.
Som terapeut och coach har vi tystnadsplikt.
Etiska regler
För att behålla sin auktorisation krävs att man följer de etiska regler som utbildningsinstitut och branschorganisation fastställt.
Dessa är till för att skydda dig som klient (se etiska regler).
Auktorisation
En kvalitetssäkring med krav på minst 200 klienttimmar per år.
Dessutom krävs kontinuerlig fortbildning, handledning och medlemskap i branschorganisation.
Länkar
EMCC - European mentoring & Coaching Council
Psykosyntesförbundet

Företaget innehar F-skattsedel och försäkring.